Spelregels

Organisator: H.V. Jupiter ’76 Locatie: Franeker

Data : 30 en 31 maart 2024

1. Reglement.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de I.H.F. en het reglement van de N.H.V. De bovengenoemde toernooi-organisator heeft de benodigde toestemming tot het houden van het toernooi verkregen van de N.H.V.

2. Arbitrage.
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de N.H.V.

3. Teamleider.
Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

4. Categorieën/Dispensatie.
A. Spelers geboren op of na 01.01.2005

B. Spelers geboren op of na 01.01.2007

C. Spelers geboren op of na 01.01.2009

M. Heren alle leeftijden

W. Dames alle leeftijden

Controle.
De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

5. Speelduur.

Alle categorieën 1 x 23 min.

6. Plaatsing – poulewedstrijden.
De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 2 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald: 1. doelsaldo 2. hoogst aantal gescoorde goals 3. uitslag onderlinge wedstrijd.

7. Finale
Bij gelijk spel worden strafworpen genomen volgens de regels van de I.H.F.

Strafworpen volgens regels van de I.H.F. ( 3 strafworpen per team. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen, 1 strafworp totdat er wel een beslissing is).

Die strafworpen worden voor de C- en B-jeugd na afloop van de laatste jeugdwedstrijden gehouden. In het programma is daar op zondag 5 minuten voor gereserveerd.

8Wedstrijd
Per wedstrijd mogen maximaal 14 spelers, inclusief wisselspelers, meespelen.

Het eerstgenoemde team heeft de beginworp en zorgt voor een wedstrijdbal.

9. Shirts.
Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

10. Disciplinaire maatregelen.
Na 3 uitgedeelde gele kaarten per team, volgt bij een volgende overtreding van dien aard een 2-minuten straf voor de betreffende speler. Indien een speler een rode kaart krijgt of 3 keer een twee minuten straf, is deze voor de betreffende wedstrijd uitgesloten. Het betreffende team speelt gedurende 2 minuten met 1 speler minder. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de hoofdscheidsrechter besluiten een speler voor het gehele toernooi uit te sluiten. Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooi-organisator naar de nationale handbalbond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.

Alle resultaten van een team worden ongeldig verklaard, indien:

– het team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;

– het team met een niet gerechtigde speler uitkomt;

– door wangedrag van de spelers de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

11. Protesten.
Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend.

12. Wedstrijdprogramma.
De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.

13. Aansprakelijkheid.
De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.